Repetitor

Menno Boogaard is al meer dan 20 jaar als pianist aan ons koor verbonden. Hij is onze vaste repetitor. Zijn inspirerende spel laat ons horen hoe de stukken gaan klinken en stimuleert ons tot mooie muzikale prestaties.

Met zijn geoefende oor is Menno in staat om tijdens het zingen te horen welke stemgroep even een steuntje nodig heeft om de melodie (terug) te vinden en dan helpt hij door die betreffende partij even mee te spelen. Bij het instuderen van een nieuw stuk splitsen we het koor regelmatig in twee groepen om afzonderlijk met de dirigent of de repetitor te oefenen. Dat komt de snelheid van instuderen, het zangplezier en de kwaliteit zeker ten goede.

Menno startte zijn pianostudie als negenjarige bij de befaamde Magda Evertse. In hetzelfde jaar maakte hij zijn publieksdebuut met de uitvoering van een pianoconcert van Mozart. Hij specialiseerde zich na zijn conservatoriumopleiding als begeleider van zangers, instrumentalisten en ensembles en als begeleider bij radio-optredens. Als repetitor werkte hij mee aan diverse opera- en musicalproducties en in deze rol ondersteunt hij momenteel meerdere koren. 

Menno Boogaard is niet alleen al vele jaren onze repetitor. Tijdens concerten is hij ook regelmatig op het podium te zien voor een aandeel of een hoofdrol in de instrumentale begeleiding. En bij gelegenheid geeft hij blijk van zijn muzikale veelzijdigheid door als bas mee te zingen in het koor.  

Ben je tussen de 18 en 65 jaar oud en wil je meezingen of eerst sfeer proeven?


Meld je dan aan. Nieuwe leden zijn van harte welkom. Alle stemgroepen kunnen meedoen!

Coaching in koorzang


Nieuwkomers die willen kennismaken met koorzang of hun ervaring willen opfrissen kunnen starten met 3 lessen koorcoaching. Aansluitend kan steeds de koorrepetitie bijgewoond worden (sfeerproeven).