Kleinkoor

Kleinkoor

- Het kleinkoor is op dit moment niet actief (oktober 2018) - 

Cantamus Alati biedt enthousiaste koorleden de mogelijkheid om met een kleine groep een extra repertoire te zingen.

Het kleinkoor oefent 6 tot 8 keer per jaar een uur voorafgaand aan de reguliere repetitie en geeft een aantal kleine uitvoeringen per jaar. Deze uitvoeringen vinden plaats in onder meer Haagse verzorgingstehuizen, op de Uitmarkt en bij het jaarlijkse concert van Cantamus Alati.

De dirigent bepaalt de samenstelling van het kleinkoor. De leden kunnen per jaar wisselen.

Het repertoire is afwisselend en origineel. Dit jaar worden er onder andere Negro Spirituals gezongen.