Chagall venster

De afbeelding op de flyer en het programmaboekje is een detail uit de vensters in de St. Stephan in Mainz. Deze kerk is in de 2e wereldoorlog zwaar beschadigd. Bij de herbouw werden in eerste instantie noodramen aangebracht. In 1972 wendde de pastoor Klaus Mayer zich tot de Joods-Russische kunstenaar Marc Chagall, die inmiddels 84 jaar oud was, met het verzoek om gebrandschilderde ramen te ontwerpen als teken van verbondenheid en verzoening.

Chagall zei over zijn schilderijen dat ze uitdrukking gaven aan de innerlijke beelden die hem geschonken werden. Hij moest er dan de kleur aan geven die daar zo dicht mogelijk bij in de buurt kwam. Van jongs af aan was de Bijbel daarbij de rijkste bron voor zijn inspiratie. De kleuren en figuren in de vensters verhalen van optimisme, hoop en een vreedzaam leven. Dit komt terug in de stukken die wij zingen op ons concert. Lees hier meer over op de concertpagina.