Concert 16 december 2017

“Het was één groot Halleluja…. zo genoten! Het was genieten, we deden onze naam Cantamus Alati ‘gevleugeld zingen’ eer aan”. Enkele opmerkingen van koorleden over ons prachtige concert van afgelopen zaterdagavond 16 december. Ook de reacties van het publiek waren lovend over de prestaties van het koor, het Dordts Kamerorkest en de solisten (Charlotte Houberg, sopraan, Esther Kuiper, alt, Joost van Velzen, tenor, Joep van Geffen, bas) en over het bijzondere programma: het ingetogen Pater Noster van Vasks, het spannende Magnificat van Hovhannes en de spetterende Messiah. Een jubelend slot van een prachtig concert waar we als koor en onze jubilerende dirigent Kees van der Linden trots op mogen zijn.