Dark Night of the Soul

Een van de stukken die wij van zingen is Dark Night of the Soul, in 2010 geschreven door Ola Gjeilo. De tekst bestaat uit de eerste drie coupletten van het gedicht 'De donkere nacht' geschreven door Johannes van het kruis in de 16e eeuw.

One dark night,                                     Die donkerste der nachten,
fired with love's urgent longings          mijn angstig hart ontvlamd in liede-dromen
- ah, the sheer grace! -                          - o diep verblijdend trachten! -
I went out unseen,                                ging ik uit, door geen vernomen
my house being now al stilled.              want heel mijn huis was rees tot rust gekomen.

In darkness, and secure,                        In 't donder, vol verwachten
by the secret ladder, disguised,             de schuiltrap langs, vermomd, in veilig schromen, 
- ah, the sheer grace! -                           - o diep verblijdend trachten! -
in darnkness and concealment,             in 't donker, onvernomen
my house being now all stilled.              want heel mijn huis was rees tot rust gekomen.

On that glad night,                                 Die nacht van diep verblijden
in secret, for no one saw me,                 in 't dichte donker ongezien gebleven,
nor did I look at anything,                      toen ik niets kon onderscheiden,
with no other light or guide                    geen gids, die hulp kon geven,
than the one that burned in my heart.   dan 't ene licht in 't innigst van mijn leven.