Kaartverkoop gestart

Vanaf heden kunt u kaarten bestellen voor ons concert op 10 oktober 2015 waar wij stukken van Ola Gjeilo en John Corigliano zingen. Stuur een e-mail naar info@cantamusalati.nl en geef aan hoeveel kaarten u wilt bestellen. Als u de kaarten per post wilt ontvangen maakt u .. x € 20,- + € 1,- portokosten over op rekeningnummer NL72 INGB 0001 7681 01 t.a.v. Vereniging Cantamus Alati o.v.v. [aantal] kaarten concert CA 2015. Als u de kaarten een half uur voor aanvang van het concert in de kerk ophaalt maakt u  .. x € 20,- over op rekeningnummer NL72 INGB 0001 7681 01 t.a.v. Vereniging Cantamus Alati o.v.v. [aantal] kaarten concert CA 2015. Verder graag vermelden: naam, adres, postcode, plaats en telefoonnummer.