Zingen in het Kleinkoor

Zingen in het Kleinkoor: ouderen een fijne middag bezorgen, daar doe je het voor.

Niets is zo mooi als een concert geven met koor en orkest voor een volle zaal met belangstellenden. Na een jaar van flink repeteren is het heerlijk om met elkaar eindelijk de mooie stukken te mogen zingen in een prachtige zaal of kerk. Het geeft saamhorigheid  en wanneer je na afloop van  het publiek hoort dat ze genoten  hebben, ga je voldaan naar huis.

Naast het jaarlijkse concert zingt het Kleinkoor van Cantamus Alati een aantal keren per jaar in verpleeg- en verzorgingshuizen. Een hele andere omgeving, klein en intiem. Meestal verzorgen we een middagconcert op de zondag. Met andere muziek en dit jaar met een Sopraan/Alt/Bas bezetting.   Tijdens deze optredens verzorgt Menno Boogaard, onze repetitor, ook een deel van het concert met een, binnen het programma passend, pianorecital.

Na afloop of in de pauze is er tijd voor een praatje. De ouderen halen graag herinneringen op aan de tijd dat ze zelf actief muziek maakten.  Sommigen zaten vroeger ook in een koor of bespeelden een instrument. Eén van de oudste bewoners van het verzorgingshuis, begeleid door haar dochter, vertelde hoe heerlijk het was vroeger om in een koor te zingen.. Ja haar stem werd minder, maar ze kan nog erg van koorzang genieten. Een andere mevrouw vertelde dat ze nog wel eens speelde op de piano van het huis. Ze had nog allerlei bladmuziek. Na de oorlog kreeg ze een piano en daar speelde ze jaren op. Ze moest haar piano wegdoen met pijn in het hart, toen ze kleiner ging wonen en ze was heel blij, dat ze nu in het huis zo nu en dan mocht spelen. Zij vertelt enthousiast hoe heerlijk ze het vond om piano te spelen. Ze had kritisch geluisterd naar Menno en was tot de conclusie gekomen dat hij prachtig gespeeld had.

Dit jaar zingt het Kleinkoor Negro Spirituals en wat lichte liederen. Vooral  bij de Negro Spirituals is de herkenning groot. Je ziet ze instemmend knikken bij de inzet van “Nobody knows the trouble I’ve seen” of  “I got a robe.” Hiermee bezorgen we deze mensen een prettige middag.
En de Kleinkoor leden? Die vinden het heerlijk om te zingen, hebben een extra oefening in zelfstandig zingen en hebben hun zondagmiddag goed besteed.