Vrienden

Vrienden

Word vriend van Cantamus Alati

Tot 2012 zijn we in staat geweest om concerten te geven met professionele solisten en orkestbegeleiding dankzij de opbrengsten uit contributies uit de kaartverkoop van onze concerten en met subsidies van o.a. de gemeente Den Haag. Cultuursubsidies zijn sindsdien minder hoog geworden. Toch willen wij onze concerten graag op hetzelfde niveau blijven uitvoeren.

Daarom doen wij een beroep op u: Houdt u van klassieke koormuziek en geniet u van onze concerten? Word dan vriend van Cantamus Alati.

Als vriend heeft u 2 opties:

  1. voor 25 euro per jaar steunt u de vereniging en houden we u op de hoogte van onze concerten middels onze nieuwsbrief.
  2. voor 50 euro per jaar steunt u ook onze vereniging en bieden we u naast de nieuwsbrief ook jaarlijks 1 vrijkaartje voor een concert aan. 

Als vriend maakt u jaarlijks € 25 of 50,- ( uiteraard mag dit meer zijn!) over op de bankrekening van Vereniging Cantamus Alati NL72INGB0001768101 onder vermelding van ‘vriend van Cantamus Alati'.

Adverteren in het programmaboekje van onze concerten?

Wilt u Cantamus Alati steunen met uw bedrijf? 

U kunt een advertentie plaatsen in het programmaboekje van onze concerten (oplage 500 stuks). Het programmaboekje wordt gedrukt in A5 formaat en u kunt kiezen uit de volgende opties:

1. een advertentie van een 1/2 pagina, formaat A6 liggend, kosten € 60,00 

2. een advertentie van 1 pagina, formaat A5 staand, kosten €120,00

De advertenties worden geaccepteerd in pdf in minimaal 300 dpi.

U kunt een advertentie opgeven via info@cantamusalati.nl