Vrienden

Vrienden

Word vriend van Cantamus Alati

Tot 2012 zijn we in staat geweest om concerten te geven met professionele solisten en orkestbegeleiding dankzij de opbrengsten uit contributies uit de kaartverkoop van onze concerten en met subsidies van o.a. de gemeente Den Haag. Cultuursubsidies worden echter de komende jaren sterk verlaagd. Toch willen wij onze concerten graag op hetzelfde niveau blijven uitvoeren.

Daarom doen wij een beroep op u: Houdt u van klassieke koormuziek en geniet u van onze concerten? Word dan vriend of donateur van Cantamus Alati.

Als vriend heeft u recht op een vrijkaart tijdens het jaarlijkse concert van Cantamus Alati. Als er in een jaar meer dan één concert wordt gegeven krijgt u als vriend voor dat extra concert 50% korting op één toegangsbewijs. 

Als vriend maakt u jaarlijks € 50,- over op girorekening 1768101 onder vermelding van ‘vriend van Cantamus Alati'.

Donateur van Cantamus Alati

Als donateur kunt U eenmalig of jaarlijks een bedrag overmaken op girorekening 1768101 van Cantamus Alati onder vermelding van ‘donateurschap Cantamus Alati’. U kunt zelf het bedrag bepalen. Aan het donateurschap zijn geen bepaalde voordelen verbonden.

Wilt u Cantamus Alati steunen met uw bedrijf? Informeer dan naar de mogelijkheden om een advertentie in ons programmaboekje te plaatsen! info@cantamusalati.nl