Concert 2014

Praktische informatie: 8 november 20.00 uur in de Antonius Abtkerk, Scheveningseweg 235, 2584 AA, Den Haag. Kijk ook op onze flyer.

Cantamus begint het concert met de Mis in G-dur van Franz Schubert (1797-1828). Op zijn 17e werd hij hulponderwijzer en in diezelfde tijd schreef hij 150 liederen, kerkmuziek (waaronder de Mis in G-dur), en een opera. Hij kreeg deze twee werelden niet bij elkaar en koos uiteindelijk voor de muziek.
Schubert gaf de Romantiek een nuancering die vanuit zijn eigen situatie de vertolker werd van het gevoel van de individuele mens. De menselijke maat, de kleine vreugden, eenzaamheid, het eigen verdriet werden gekoesterd en kregen uiting in de vele liederen die in kleinere setting werden uitgevoerd.
De Mis die Cantamus Alati zingt is geschreven toen hij achttien jaar was. Hij schreef deze Mis in zes dagen. Het is een kort bijna sprankelend werk waarin (nog) weinig plechtstatigheid of dramatiek te vinden is. Het is een echt “zangstuk” waarin de af en toe krachtige maar beheerste ritmes voor levendigheid zorgen. Het werk wordt zelden echt intiem of dramatisch en is de feestelijke opening van deze avond.

Het tweede werk van de avond is het Stabat Mater van Joseph Gabriel Rheinberger (1839 -1901). Hij stond in alle opzichten midden in het leven en had grote bewondering voor Bach en Mozart, die hij als zijn grote voorbeelden beschouwde. Dat is in zijn muziek terug te vinden, die valt onder te brengen in de Klassiek-Romantische periode van de tweede helft van de negentiende eeuw. Het Stabat Mater heeft duidelijk op de Barok teruggrijpende facetten, zowel in ritme als in klankkleur.

Na de Pauze volgt het “Requiem a memória de Passos Manuel” van Eurico Carrapatoso, geboren op 15 februari 1962 in Mirandela/ Braganca, Portugal. Dit requiem is een monument voor het vrije denken, en het geïnspireerd beoefenen van de kunsten, in een vrije wereld van gelijkwaardigheid.
In het requiem zijn motieven te vinden die een echo lijken te zijn uit een rijk verleden van grote Europese componisten maar die dan toch een heel eigen wending en klankkleur krijgen. Ook de oude Portugese (volks) muziek klinkt er af en toe in door: puur, sterk en ondanks alle onderdrukking steeds overeind gebleven.
Het is een requiem dat is opgebouwd uit vele lagen en waar telkens als het ware een sluier wordt weggenomen waardoor steeds weer nieuwe klankwerelden tevoorschijn komen, een ode aan de kracht van het leven, aan de overwinning op de dood zodra de angst daarvoor niet meer belemmerend werkt om het leven ten volle te leven. Een stukje van dit bijzondere Requiem kunt u beluisteren op youtube.

Dit concert biedt u drie werken die, hoewel heel verschillend van klank en herkomst, toch samen een geheel vormen.