Privacy

Privacyverklaring deelnemer/lid

Vereniging Cantamus Alati legt gegevens vast zoals naam, adres, woonplaats, e-mailadres en overige gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van je deelname (lidmaatschap). Alle aan ons toevertrouwde informatie wordt door ons vertrouwelijk behandeld.

Met je inschrijving als deelnemer/lid stem je in met opname in het mailingsysteem van de vereniging.

Je emailadres wordt uitsluitend gebruikt om informatie te sturen die onze vereniging betreft zoals e-mails en nieuwsbrieven over activiteiten van de vereniging.

Je gegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

De contributie voor het lidmaatschap wordt per kwartaal geïnd via automatische incasso. Voor dit doel registreren wij je bankrekeningnummer.

Inzage en wijziging in en van de gegevens die over jou zijn vastgelegd als deelnemer/lid kun je te allen tijde opvragen en laten wijzigen door de secretaris van de vereniging (info@cantamusalati.nl).

Je hebt de regie over jouw gegevens en indien je bepaalde gegevens wilt verwijderen, stuur je  een bericht aan de secretaris daartoe.

Indien je na beëindiging van je lidmaatschap uit ons mailingsysteem verwijderd wilt worden, stuur dan een separaat bericht met als onderwerp ‘uitschrijven mailingbestand’. Je ontvangt daarna geen berichten meer over de activiteiten die de vereniging organiseert.

Cantamus Alati is actief op social media. We plaatsen berichten en foto’s op onze website, Facebook, Twitter en LinkedIn en wij zetten muziek op ons YouTube-kanaal.
Als vereniging beogen wij dat deze publicaties voldoen aan integriteitsnormen inzake de afgebeelde personen en voldoende zijn van kwaliteit inzake geluid en regie.

Onze website www.cantamusalati.nl is beveiligd met een SSL certificaat.

Cantamus Alati zorgt voor een goede en passende technische en fysieke beveiliging van de aan haar toevertrouwde persoonsgegevens.