Lid worden

Interesse

Ben je nieuwsgierig hoe het is om te zingen bij Cantamus Alati en hoe de sfeer bij ons koor is, dan ben je van harte welkom op onze repetitie op donderdagavond. Vul dan onderstaand formulier in en wij zorgen dat je goed wordt opgevangen. Wij verwelkomen nieuwe leden van 18 tot en met 65 jaar.

Kennismaken en lid worden

Je kunt drie avonden vrijblijvend meezingen. Als je daarna lid wilt worden, is er een stemtest bij dirigent Kees van der Linden. Het doel is om vast te stellen of je muzikale basis voldoende is om met ons mee te zingen. En zo ja om vast te stellen in welke stemgroep je het beste past. Je krijgt sowieso van Kees een individueel advies hoe je je stem het beste verder kunt ontwikkelen. Als de test naar wens verloopt gaat je lidmaatschap in.

Lid worden

Lid worden kan door middel van het invullen van het aanmeldformulier. Wij nemen vervolgens zo snel mogelijk contact met je op om de verdere procedure door te spreken.

Repetitie

Op donderdagavond wordt gerepeteerd van 20.00-22.00 uur in de grote zaal van De Vrije School Den Haag, Abbenbroekweg 7, Den Haag (ingang Gerrit Kasteinweg over het schoolplein). Halverwege is er pauze met koffie/thee (gratis). Op de ledenpagina van onze website vind je het repetitierooster. Er wordt verwacht dat je de stukken die op het rooster staan thuis voorbereidt.

‘s Avonds is het betaald parkeren in de wijk rond De Vrije School.

Ledenpagina

Via jouw persoonlijke code kun je de ledenpagina openen op de website. Naast het repetitierooster met te repeteren stukken, vind je hier een ledenlijst en smoelenboek, oefenbestanden per zangstem en allerlei andere informatie over activiteiten binnen het koor.

Afmelden repetitie

Afmelden voor een repetitie kan via de ledenpagina van de website onder het kopje afmeldingen.

Stemvorming

Een aantal keren per jaar wordt er per stemgroep stemvorming gegeven door een zangdocent. Let dan op de wisselende aanvangstijden, ook te vinden in het repetitierooster.

Contributie

De contributie is 25 euro per maand, 12 maanden per jaar. De kosten voor stemvorming zijn inbegrepen. Ook een oefendag op zaterdag één maal per jaar is inbegrepen. Bladmuziek is niet inbegrepen zie hieronder.

De contributie wordt per kwartaal geïncasseerd door middel van een doorlopende machtiging. Het bedrag wordt geïncasseerd aan het eind van de tweede maand van het kwartaal.

Ooievaarspas

Als je een Ooievaarspas hebt, kun je hiervan gebruik maken. Je krijgt een korting van 50% op de contributie.

Bladmuziek

Bladmuziek en oefenbestanden worden per programma ter beschikking gesteld. Afhankelijk van de beschikbaarheid zijn dat huur- of koopboeken. De oefenbestanden worden beschikbaar gemaakt via de ledenpagina op de website. Kosten voor bladmuziek en oefenbestanden worden via een eenmalige machtiging geïncasseerd.

Concerten

Onze concerten vinden ongeveer drie keer per twee jaar plaats, zie het repetitierooster voor de datum van het komende concert. Van de leden wordt verwacht dat ze zes weken voor de uitvoering elke repetitie aanwezig zijn. Via een protocol word je tijdig op de hoogte gebracht van alle zaken rondom het concert.

Voor een concert wordt van de leden gevraagd om 5 kaarten per persoon te verkopen. Echtparen verkopen samen 8 kaarten.

Ook vragen we de leden te helpen met de verspreiding van flyers en posters om publiek te werven.

Onderlinge band koorleden

Het koor richt zich niet alleen op goede zangkwaliteit maar vindt een goede onderlinge band tussen koorleden ook belangrijk. Maandelijks, op de eerste donderdag van de maand, is er na afloop van de repetitie een borrel en ook het jaarlijks studieweekend biedt veel ruimte voor contact en gezelligheid naast de repetities.

Communicatie van bestuur naar leden

Wekelijks komen er ‘mededelingen CA’ van de secretaris. Deze worden op de ledenpagina van de website geplaatst. Er is een WhatsAppgroep Cantamus Formeel waar het bestuur indien nodig korte berichten op plaatst.

Tevens kun je vrijblijvend deelnemen aan de Cantamus Alati Sociaal WhatsApp groep. Hierop communiceren leden onderling. Opgave voor de WhatsAppgroepen loopt via de secretaris.

Opzeggen

Een opzegging moet schriftelijk of per email plaats vinden bij de secretaris info@cantamusalati.nl. Als datum van de opzegging geldt de datum van ontvangst. De secretaris bevestigt de opzegging. Contributie is verschuldigd tot en met de maand waarin opgezegd wordt.

Aanmeldformulier

Wilt je sfeer proeven, (project)lid worden of je aanmelden voor coaching in koorzang? Dan kun je hier het formulier invullen.

    Meerdere keuzen invullen mag!


    Privacy reglement koor zie: https://www.cantamusalati.nl/wp-content/uploads/2022/12/20221212-Privacyverklaring-deelnemer-lid-december-2022-2.pdf