Lid worden

Interesse

Ben je nieuwsgierig hoe het is om te zingen bij Cantamus Alati en hoe de sfeer bij ons koor is, dan ben je van harte welkom op onze repetitie op donderdagavond. Vul dan onderstaand formulier in en wij zorgen dat je goed wordt opgevangen. Wij verwelkomen nieuwe leden van 18 tot en met 65 jaar.

Kennismaken en lid worden

Je kunt drie avonden vrijblijvend meezingen. Als je daarna lid wilt worden, is er een stemtest bij dirigent Kees van der Linden. Het doel is om vast te stellen of je muzikale basis voldoende is om met ons mee te zingen. En zo ja om vast te stellen in welke stemgroep je het beste past. Je krijgt sowieso van Kees een individueel advies hoe je je stem het beste verder kunt ontwikkelen. Als het voorzingen naar wens verloopt gaat je lidmaatschap in.

Lid worden

Lid worden kan door middel van het invullen van het aanmeldformulier. Wij nemen vervolgens zo snel mogelijk contact met je op om de verdere procedure door te spreken.

Repetitie

Op donderdagavond wordt gerepeteerd van 20.00-22.00 uur in de grote zaal van De Vrije School Den Haag, Abbenbroekweg 7, Den Haag (ingang Gerrit Kasteinweg). Het is hier betaald parkeren.
Halverwege is pauze met koffie/thee (gratis). We nemen hiervoor een eigen beker mee zodat we geen plastic hoeven te gebruiken. 

Op de ledenpagina van onze website vind je het repetitierooster. Er wordt verwacht dat je de stukken die op het rooster staan thuis voorbereidt. 

Ledenpagina

Via jouw persoonlijke code kun je de ledenpagina openen op de website www.cantamusalati.nl. 

Naast het repetitierooster met de te repeteren stukken vind je hier een ledenlijst en smoelenboek, oefenbestanden per zangstem en allerlei andere informatie over activiteiten binnen het koor. Mocht het inloggen niet lukken of ben je je gegevens kwijt, stuur dan een mailtje naar pr@cantamusalati.nl of je kunt Maaike benaderen om dit op te lossen.

Afmelden repetitie

Afmelden voor een repetitie is wenselijk. Dit doe je via de ledenpagina op onze website onder ‘afmelden’. Je kunt ook al vooruit afzeggen.

Stemvorming

Een aantal keren per jaar wordt er per stemgroep stemvorming gegeven door een zangdocent. Let dan op de wisselende aanvangstijden, ook te vinden in het repetitierooster.

Contributie

De contributie is 25 euro per maand, 12 maanden per jaar. De kosten voor stemvorming zijn inbegrepen. Ook een oefendag op zaterdag één maal per jaar is inbegrepen. Bladmuziek is niet inbegrepen zie hieronder.

De contributie wordt per kwartaal geïncasseerd door middel van een doorlopende machtiging. Het bedrag wordt geïncasseerd aan het eind van de tweede maand van het kwartaal.

Als je een ooievaarspas hebt, kun je hiervan gebruik maken. Je krijgt een korting van 50% op de contributie.

Bladmuziek

Bladmuziek en oefenbestanden worden per programma ter beschikking gesteld. Afhankelijk van de beschikbaarheid zijn dat huur- of koopboeken. De oefenbestanden worden beschikbaar gemaakt via de ledenpagina op de website. Kosten voor bladmuziek en oefenbestanden worden via een eenmalige machtiging geïncasseerd.

Concerten

Onze concerten vinden ongeveer drie keer per twee jaar plaats, zie het repetitierooster voor de datum van het komende concert. Van de leden wordt verwacht dat ze zes weken voor de uitvoering elke repetitie aanwezig zijn. Via een protocol word je tijdig op de hoogte gebracht van alle zaken rondom het concert.

Voor een concert wordt van de leden gevraagd om 5 kaarten per persoon te verkopen. Echtparen verkopen samen 8 kaarten.

Ook vragen we de leden te helpen met de verspreiding van flyers en posters om publiek te werven.

Onderlinge band koorleden

Het koor richt zich niet alleen op goede zangkwaliteit maar vindt een goede onderlinge band tussen koorleden ook belangrijk. Maandelijks, op de eerste donderdag van de maand, is er na afloop van de repetitie een borrel en ook het jaarlijks studieweekend biedt veel ruimte voor contact en gezelligheid naast de repetities.

Communicatie van bestuur naar leden

De secretaris zet wekelijks (doorgaans op dinsdag) mededelingen op de website. Hij stuurt hiervoor een reminder in de Officiële whatsappgroep. Het is belangrijk voor het koor om de mededelingen goed te lezen.

Whatsapp groepen

Cantamus heeft een officiële whatsappgroep waar gevraagd wordt aan alle leden om aan deel te nemen. Hierin kunnen enkel het bestuur, de dirigent en repetitor berichten plaatsen. We zullen het plaatsen van apps zoveel mogelijk beperkt houden.

Tevens kun je vrijblijvend deelnemen aan de sociale Whatsappgroep. Hier zitten veel leden in, maar niet iedereen. Het is bedoeld voor leuke dingen en waar men op elkaar kan reageren.

Social Media

Cantamus is actief op Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram en YouTube. We posten daar geregeld foto’s en ook video’s van het koor. 

Op onze website plaatsen we enkele korte fragmenten muziek van concerten. Dit gebeurt in samenspraak met de dirigent. We vragen de leden om niet zomaar muziekfragmenten te posten op het internet. 

Lees voor privacy-afspraken het AVG-reglement op de website (bij leden, documenten).

Opzeggen

Een opzegging moet schriftelijk of per email plaats vinden bij de secretaris info@cantamusalati.nl. Als datum van de opzegging geldt de datum van ontvangst. De secretaris bevestigt de opzegging. Contributie is verschuldigd tot en met de maand waarin opgezegd wordt.

Aanmeldformulier

Wilt je sfeer proeven of (project)lid worden? Dan kun je hier het formulier invullen.

    Meerdere keuzen invullen mag!


    Privacy reglement koor zie: https://www.cantamusalati.nl/wp-content/uploads/2022/12/20221212-Privacyverklaring-deelnemer-lid-december-2022-2.pdf