Cantamus Alati koor en kleinkoor zongen op amateur korenfestival Lutherse kerk 28 oktober jl.

Het koor en het kleinkoor van Cantamus Alati zongen op het amateur korenfestival in de Lutherse kerk op zaterdagmiddag 28 oktober. Een jaarlijks terugkerend evenement waar koren met veel enthousiasme aan deel nemen. Het was een mooie gelegenheid om te luisteren naar een voorproefje van ons komende concert op 18 november. We kijken tevreden op dit mooie evenement terug.