Kleinkoor zong op Spotlightfestival

Het kleinkoor van Cantamus Alati heeft op het Spotlightfestival in Den Haag op zaterdagmiddag 2 september in het Korzotheater opgetreden voor een enthousiast publiek van ongeveer 50 ‘man’. Het was een mooi programma met koorwerken uit het ‘Noorden’.