Concert 2015

Praktische informatie: 10 oktober 20.15 uur in de Agneskerk, Den Haag.

Wij zingen van de componist OLA GJEILO Sunrise Mass en Dark night of the soul.
Gjeilo schrijft over de Sunrise Mass dat hij een muzikale ontwikkeling wil laten horen van transparant en ruimtelijk naar aards, van ongerept naar emotioneel en dramatisch, en uiteindelijk naar warm en solide, als metafoor voor de menselijke ontwikkeling van kind tot volwassene, of als een spirituele reis. Beide stukken zijn verwant aan de minimalistische muziek van Philip Glass.

Als derde stuk zingen wij het gedicht Fern Hill, op muziek gezet door JOHN CORIGLIANO. Hij schrijft over de gedichten van Dylan Thomas: “zowel de klank als de structuur van Thomas’ woorden zijn verbluffend muzikaal. [..] wat de woorden betekenen is van ondergeschikt belang, wat er vooral toe doet is de klank”. Ook dit stuk verbeeldt de ontwikkeling van kind tot volwassene.

We worden begeleid door het Dordts Kamerorkest, die tevens het Adagio van Samuel Barber zullen spelen. Sarah Elias is onze soliste en Menno Boogaard is de pianist.